Pomoc Otázky
AKO OBJEDNAŤ
 
Pokiaľ ste si vybrali z našej ponuky a chcete si zájazd objednať, stačí zavolať na Call centrum tel. č. 033 55 14 877, 0910 593 808, 0915 841 985, kde Vám overíme cenu a zájazd Vám na určitú dobu predbežne rezervujeme, alebo vyplniť objednávkový formulár, ktorý nájdete v každom detailnom náhľade Vami vybratého zájazdu. Je to nezáväzná rezervácia, ktorá je automaticky zrušená pokiaľ si zájazd záväzne nerezervujete. Je to doba, počas ktorej sa môžte definitívne rozhodnúť, pričom Vaše miesta nemôže obsadiť nikto iný.
 
ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
Ak sa rozhodnete zájazd definitívne objednať, vyžiadame si od Vás informácie o cestujúcich osobách, tj.meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, dátum narodenia príp. rodné číslo, číslo pasu, pokiaľ je to nutné. Vyplníme Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú Vám zašleme poštou. Vy po jej obdržaní podpíšete všetky kópie, jednu kópiu si odložíte a ostatné nám spätne zašlete na našu adresu:
Dovolenkové centrum.sk
Divadelná 1
917 01 Trnava
Pokiaľ máte k dispozícii fax, je možné zmluvu zaslať aj faxom a originál Vám následne pošleme poštou.
Faxové číslo: 033/ 551 48 77
POKYNY NA CESTU
Po vypísaní zmluvy o obstaraní zájazdu a zaplatení obdržíte pokyny na cestu poštou, prípadne mailom alebo faxom. V pokynoch bude uvedený dátum odchodu, prípadne dátum a adresa ubytovacieho zariadenia, a všetky ďalšie dôlezité informácie. Pokyny na cestu sú vystavené spravidla týždeň před odchodom na dovolenku, kedy cestovné kancelárie už presne oznamujú čas odletu, prípadne odchodu autobusu.